Sikkerhet og TIPS


Sikkerhet, advarsel og ansvar Hovde Produktene


 1. Denne ladestasjonen er ikke tiltenkt bruk av personer, inkludert barn, som har nedsatt sanseevne eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instrukser om bruk av ladestasjonen av en person som tar ansvar for sikkerheten.
 2. Ladestasjonen skal ikke brukes av barn. Pass på at barn er under tilsyn så de ikke leker med ladestasjonen.
 3. Flere av komponentene er festet med dobbeltsidig tape, eller er selvklebende. Påse at barn ikke kan rive av deler.  Dersom noe løsner, påse at barn ikke får tilgang til delene. Stort sett vil deler som er løsnet, kunne settes på igjen, men ved behov for ny tape eller deler, kontakt Tomaks.
 4. Kontroller alltid at stasjonen er sikkerhetsmessig i orden før bruk og ikke bruk den hvis det er skader i noen av de strømførende elementene. Bytt ut elementer som er skadet før videre bruk.
 5. Sørg for at ladestasjonen, kontakter og støpsler, ledninger og ladere, mobil og nettbrett er tørre.
 6. Ladestasjonen skal brukes ved temperaturer mellom 5 og 35 grader Celsius. Hvis ladestasjonen utsettes for store svingninger i temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la den aklimatisere seg i 30 minutter før bruk.
 7. Utsett aldri ladestasjonen for ekstrem kraft, slag, smuss, vann eller annen væske..Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre ladestasjonen.
 8. Ikke stikk fingre, nåler eller andre gjenstander inn i kontakter og hull.
 9. Dra ut støpsel fra stikkontakt før rengjøring og service.
 10. Hold i støpselet når du skal ta det ut av kontakten, ikke trekk i kabelen.


Sikkerhet, advarsel og ansvar Torke Produktene


 1. Klutholderen skal ikke brukes av barn. Pass på at barn er under tilsyn så de ikke leker med denne.
 2. Gummiføttene er av selvklebende type. Påse at barn ikke kan rive av disse.  Dersom noe løsner, påse at barn ikke får tilgang til delene. Stort sett vil deler som er løsnet, kunne settes på igjen, men ved behov for ny tape eller deler, kontakt Tomaks. Produktet er merket på underside med: "Holdes borte fra barn".  Dette er spesielt med tanke på at barn kan putte løse gjenstander / gummiføttene i munnen som kan sette seg fast i halsen.Det er alltid uforutsette og uønskede hendelser som kan oppstå, og Tomaks tar ikke ansvar i slike sammenhenger.

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Follow us: